ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือจัดซื้อจัดจ้าง
     ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 3,660 วัตต์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพิ่มเติมเอกสารร่างขอบเขตของงาน)         
     ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 3,660 วัตต์ ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านหญ้าคา จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบพลัังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 3,660 วัตต์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 3,660 วัตต์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
     ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง 120 กิโลเมตร ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
     ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
     ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง 120 กิโลเมตร ณ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              
     ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง 120 กิิโลเมตร ณ สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                   
     ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง 120 กิโลเมตร ณ สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              
     ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง 140 กิโลเมตร ณ สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              
     จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน จำนวน 1 ราย ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า    
     ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน จำนวน 5 ราย ส่วนอุทยานแห่งชาติ    
     สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ ประจำอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี    
     สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี    
     ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ซ่อมสร้างถนนยางเส้นทางขึ้นผาชะนะได ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระยะทาง 15 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
     ร่างประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ซ่อมสร้างถนนลาดยางเส้นทางขึ้นผาชะนะได ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระยะทาง 15 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าแทแร พร้อมอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
     ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพลาญกงเกวียน อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
     เรียกสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าไม้ใช้สอย หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ จ.มุกดาหาร เนื้่อที่ 200 ไร่    
     เรียกสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าไม้ใช้สอย หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ จ.มุกดาหาร เนื้่อที่ 200 ไร่    
 หน้าก่อน = 2 กำลังแสดงหน้าที่ 3 จาก 12 หน้า หน้าถัดไป = 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ