ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือจัดซื้อจัดจ้าง
     ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จ.ศรีสะเกษ    
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จ.ศรีสะเกษ    
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จ.ศรีสะเกษ    
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 3,780 วัตต์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน จ.อุบลราชธานี    
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 3,780 วัตต์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จ.สุรินทร์    
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 3,780 วัตต์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จ.สุรินทร์    
     โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 3,780 วัตต์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี    
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 3,780 วัตต์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จ.ศรีสะเกษ    
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 3,780 วัตต์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จ.ศรีสะเกษ    

 L 

 L 
     ประกวดราคาซื้อวัสดุดินลูกรัง จำนวน 5,221 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาซื้อวัสดุดินลูกรัง จำนวน 5,221 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก จำนวน 2 แห่ง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              
     ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)              
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 12 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ