ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือจัดซื้อจัดจ้าง
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              
     ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)              
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              
     เอกสารเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอช.ภูผาเทิบ e-bidding    
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              
     ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกสัตว์รั้วตาข่าย 1,000 เมตร จำนวน 3 คอก ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
     ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร ณ โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยแคน-ห้วยไร่-ห้วยขาหน้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูง อายุ 2-6 ปี ณ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฯคบล.พนมดงรัก(4) และคบล.พนมดงรัก(5)จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 2-6 ปี ณ โครงการฟื้นฟูป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จ.มุกดาหาร เนื้อที่ 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 2-6 ปี ณ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฯ คบล.เขาพระวิหาร(2) และ คบล.เขาพระวิหาร(9) จ.ศรีสะเกษ เนื้อที่ 2,467 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูง อายุ 2-6 ปี ณ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฯ คบล.เขาพระวิหาร(5)คบล.พนมดงรัก(1) และ คบล.พนมดงรัก(2) จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ 3,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 2-6 ปี ณ โครงการฟื้นฟูป่าในอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จ.มุกดาหาร เนื้อที่ 2,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
     ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 2-6 ปี ณ โครงการฟื้นฟูป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จ.ศรีสะเกษ เนื้อที่ 3,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 2-6 ปี ณ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฯ คบล.เขาพระวิหาร(6) จ.อุบลราชธานี    
     ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 2-6 ปี ณ โครงการฟื้นฟูป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ (1) และโครงการคืนผืนป่าให้แม่ (ห้วยโตง-ห้วยด่าน) จ.สุรินทร์ เนื้อที่ 2,900 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
     ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าชดเชยฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ และโครงการฯ คบล.ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ(5) จ.สุรินทร์ เนื้อที่ 2,900 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูงเพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 2-6 ปี ณ โครงการฟื้นฟูป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก และโครงการฯ คบล.พนมดงรัก(3) จ.ศรีสะเกษ เนื้อที่ 2,797 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)         
     ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 2-6 ปี ณ โครงการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และโครงการฯ คบล.เขาพระวิหาร(8) จ.ศรีสะเกษ เนื้อที่ 2,651 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 11 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ