ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.7/10487
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9    

 L  ทส 0919.101/10561
ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 16 สิหงาคม 2560    

 L  ทส 0919.101/9709
กสรจัดทำรายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธูืพืช    

 L  ทส 0919.103/8989
รายงานการตรวจสอบติดตามแผนผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2    

 L  ทส 0919.101/9284
ส่งรายงานการประชุม    

 L  ทส 0919.8/8910
การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการประสานงานด้านการต่างประเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.101/8579
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.7/8212
ขอส่งรายงานการประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.101/8138
ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560    

 L  ทส 0919.101/7997
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560    

 L  ทส 0919.101/7641
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงปรหะสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.10/6719
รายงานการประชุมของคณะทำงานจัดทำกรอบความต้องการอัตรากำลังและอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2560    

 L  ทส 0919.101/6126
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส_0919.101/4715
สรุปนโยบายอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช    

 L  ทส_0919.101/5534
ส่งรายงานการประชุม    

 L  ทส_0919.103/5108
การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560    

 L  ทส_0919.101/4715
สรุปนโยบายอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช    

 L  ทส 0919.101/41
ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณหะทำงานปรับปรุงโครงสร้างแบ่งหน่วยงานภายในอชงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.7/4215
ขอส่งรายงานการปรหะชุมส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.101/3800
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฎิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารพัื้นที่อนุรักษฺ์ที่ 9 (อุบลราชะานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.101/2723
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลล้อม ครั้งที่ 1/2560    

 L  ทส 0919.101/2542
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560    

 L  ทส 0919.101/2591
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.101/2591
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 L  ทส 0919.101/1810
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 11 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ