ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
  Untitled Document
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.103/11282
รายงานการประชุมคระทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.101/11593
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561    

 L  ทส 0919.709/11691
รายงานผลการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวหน้าหน่วยงานสนามที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.101/9814
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561    

 L  ทส 0919.101/9814
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

 L  ทส 0919.709/10040
ขอส่งรายงานการประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.709/10040
ขอส่งรายงานการประชุมข้าราชการส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 L  ทส_0919.103/8274
รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาค แบบบูรณาการ    

 L  ทส_0919.501/8341
รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า    

 L  ทส_0919.103
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของสำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 L  ทส_0919.101/7888
รายงานการประชุม    

 L  ทส_0919.709/7704
ขอส่งรายงานการประชุมส่วนจัดการต้นน้ำสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 L  ทส_0919.103/7842
รายงานผลการตรวจตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) เขตตรวจราชการที่ 13    

 L  ทส_0919.608/7790
รายงานการประชุมรับมอบนโยบานและแนวทางการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า    

 L  ทส_0919.501/7956
ขอส่งรายงานผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า(Run for ranger) ประจำปี พ.ศ.2561 สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่9 (อุบลราชธานี) ครั้งที่ 3/2561    

 L  ทส_0919.501/8020
ขอส่งสำเนาบันทึกการตรวจราชการของปลัดกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.วิจารย์ สิมาฉายา) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561    

 L  ทส_0919.711/7413
สรุปรายงานผลการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561    

 L  ทส_0919.104/7365
รายงานการตรวจสอบติดตามแผนผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นเดือนไตรมาสที่ 2    

 L  ทส 0919.1501/7223
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส) ครั้งที่ 2/2561    

 L  ทส 0919.101/7050
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

 L  ทส 0919.101/7050
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

 L  ทส 0919.101/7050
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561    

 L  ทส 0919.103/5703
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพิ่มเติมรอบที่ 2(Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานี)    

 L  ทส 0919.103/5703
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพิ่มเติมรอบที่ 2(Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานี)

 L  ทส 0919.103/5703
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพิ่มเติมรอบที่ 2(Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานี)

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 13 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ