ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.203/1009
โครงการสนธิกำลังและปล่อยกำลังพลปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี ๒๕    

 L  ทส_0919.5/856
โอนอุทยานแห่งชาติกลับไปสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษื    

 L  ทส_0919.3/795
การเตรียมกาารป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๖    

 L  ทส_0919.5/815
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่า    

 L  ทส_0919.1/821
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัต    

 L  ทส_0919.5/791
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติราชการส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส_0919.8/761
แต่งตั้งคณะทำงานร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จาการใช้ทรัพยากรช    

 L  ทส_0919.5/681
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติทับลาน    

 L  ทส_0919.1/787
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส_0919.5/676
แต่งตั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว    

 L  ทส0919.00/817_
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต บ้านโพนสิม สาธารณรัฐ    

 L  ทส0919.1/705_
ลงโทษข้าราชการออกจากราชการ    

 L  ทส0919.1/616
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรับ - จ่ายเงิน    

 L  ทส0919.1/610_
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักบริหารพื้นที่อนุ    

 L  ทส0919.1/536_
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต    

 L  ทส0919.5/451_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท และอุทยานแห่งชาติแม่จริม    

 L  ทส0919.5/450_
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส_0919.1/648
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.5/636
ให้พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการไปปฏบัติราชการ    

 L  ทส_0919.201/497
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้    

 L  ทส_0919.3/449
ให้ข้าราชการปฏิบัติงานแทน    

 L  ทส_0919.1/368
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส0919.6/311_
แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการและจัดประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สั    

 L  ทส0919.6/163_
มอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตและหนังสือรับรอง การนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสั    

 L  ทส 0919.1/266_
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 76 กำลังแสดงหน้าที่ 77 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 78 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ