ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.4/2429
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปตัดฟันและทำลายต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเ    

 L  ทส0919.4/2413_
รายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะทำงานศูนย์ ฯ "โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหราราชิ    

 L  ทส0919.5/2536_
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสำนักอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.4/2285_
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพิจารณาผลการพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส0919.11/2327_
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อค    

 L  ทส_0919.7/2325
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ป่าอนุรั    

 L  ทส 0919.5/2354_
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ครั้งท    

 L  ทส0919.1/2183_
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส0919.5/2052_
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลสงกรานต์มอบหมายเจ้าหน    

 L  ทส0919.5/1996_
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบผลการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอุทยานแห่งชา    

 L  ทส0919.4/1992_
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์กิจกรรมจัดการชุมชนในพ    

 L  ทส0919.1/2029_
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส0919.6/1981_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์    

 L  ทส0919.3/2017_
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจติดตามและทบทวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)    

 L  ทส0919.5/1930_
แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิกำลังปฏิบัติการป้องกันแ    

 L  ทส0919.5/1809_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่    

 L  ทส0919.5/1810_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง    

 L  ทส0919.5/1888_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภูหมูอุทยานแห่งช    

 L  ทส0919.5/1859_
ให้ข้าราชการปฏิบัติงานแทน    

 L  ทส0919.5/1917_
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง    

 L  ทส0919.6/1767_
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    

 L  ทส0919.1/185_
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส_0919.201/1763
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ    

 L  ทส0919.201/1761_
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริ    

 L  ทส0919.6/1718_
การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 73 กำลังแสดงหน้าที่ 74 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 75 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ