ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส0919.6/1981_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์    

 L  ทส0919.3/2017_
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจติดตามและทบทวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)    

 L  ทส0919.5/1930_
แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิกำลังปฏิบัติการป้องกันแ    

 L  ทส0919.5/1809_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่    

 L  ทส0919.5/1810_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง    

 L  ทส0919.5/1888_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภูหมูอุทยานแห่งช    

 L  ทส0919.5/1859_
ให้ข้าราชการปฏิบัติงานแทน    

 L  ทส0919.5/1917_
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง    

 L  ทส0919.6/1767_
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    

 L  ทส0919.1/185_
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส_0919.201/1763
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ    

 L  ทส0919.201/1761_
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริ    

 L  ทส0919.6/1718_
การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า    

 L  ทส_0919.1/1849
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการจ้างบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙    

 L  ทส_0919.202/1806
แผนปฏิบัติการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในช่วงวิกฤต ท้องที่รับผิดชอบปฏิบัติง    

 L  ทส0919.1/1648_
จัดตั้งศูนย์บริหารโครงการเงิน***้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเ    

 L  ทส0919.11/1846_
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.3/1660
กำหนดหน่วยงานภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนควบคุมแ    

 L  ทส_0919.1/1666
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.8/1607
กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ    

 L  ทส_0919.5/1638
ให้ข้าราชการปฏิบัติงานแทน    

 L  ทส0919.1/1656_
ลงโทษไล่พนักงานราชการออกจากราชการ    

 L  ทส0919.1/1650_
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส0919.5/1644_
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการสำรวจแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส0919.5/1665_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 72 กำลังแสดงหน้าที่ 73 จาก 83 หน้า หน้าถัดไป = 74 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ