ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส0919.5/2795_
คำสั่งแต่ตั้ง คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลาดตระเวน ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูง ตา    

 L  ทส_0919.5/2879
ช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร    

 L  ทส0919.201/2814_
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริ    

 L  ทส0919.5/2905_
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง    

 L  ทส0919.4/2973_
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพ    

 L  ทส_0919.11/2872
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนประสานงานโครงการพระรา    

 L  ทส0919.7/2903_
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ    

 L  ทส0919.5/2959_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติฉลิมพระเกียรติไทยประจัน    

 L  ทส0919.1/2932
ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง 1. เรื่อง การดำเนินการจัดตั้งสวัดิการภายในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ ส    

 L  ทส0919.4/2963_
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการในความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์กิจกรรมงานบำร    

 L  ทส0901.4/2965_
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน    

 L  ทส0919.5/2960_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้    

 L  ทส0919.1/2588_
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส0919.3/2538_
การจัดตั้งสถานีควบคุมไฟฟ่าแม่วะ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) และให้ข้าราชการไป    

 L  ทส0919.1/2535_
เปลี่ยนชื่อศูนย์บริหารโครงการเงิน***้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต    

 L  ทส0919.1/2534_
เปลี่ยนชื่อสำนักงานบริหารโครงการเงิน***้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอน    

 L  ทส0919.4/2432
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่    

 L  ทส_0919.4/2429
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปตัดฟันและทำลายต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเ    

 L  ทส0919.4/2413_
รายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะทำงานศูนย์ ฯ "โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหราราชิ    

 L  ทส0919.5/2536_
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสำนักอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.4/2285_
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพิจารณาผลการพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส0919.11/2327_
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อค    

 L  ทส_0919.7/2325
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ป่าอนุรั    

 L  ทส 0919.5/2354_
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ครั้งท    

 L  ทส0919.1/2183_
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 70 กำลังแสดงหน้าที่ 71 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 72 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ