ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.608/2008
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรับบริจาคปลอกคอช้าง    

 L  ทส_0919.608/2078
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน    

 L  ทส_0919.710/1568
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างฝ่ายประชารัฐสามัคดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด    

 L  ทส 0919.501/1387
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติงาน เร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าอนุวัติตามอนุสัญญาและพันธกรณีระ    

 L  ทส 0919.608/1132
แต่งตั่้งคณะกรรมการพิจารณาการรับบริจาคบ้านสำเร็จรูป    

 L  ทส 0919.6091356
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษษพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ    

 L  ทส_0919.101/1477
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.613/1485
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเกลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ส    

 L  ทส 0919.608/1484
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน    

 L  ทส 0919.404/1182
ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.608/1177
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ป    

 L  ทส 0919.101/961
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/1007
แต่งตั้งคณะทำงานประสานติดตามการดำเนินงานอขงสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติ    

 L  ทส 0919.101/571
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/570
เลื่อนข้าราชการ    

 L  ทส 0919.11/448
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด    

 L  ทส 0919.101/617
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำราญการ และระดับ    

 L  ทส 0919.403/609
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าอขงรัฐ    

 L  ทส 0919.101/156
ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2562    

 L  ทส 0919.202/122
ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไใฃม้ทำลายป่า

 L  ทส 0919.101/ว.6
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.202/122
ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไใฃม้ทำลายป่า    

 L  ทส 0919.101/ว.7
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจั    

 L  ทส 0919.201/338
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ออกไปประสานการปฏิบัติตามแผนงาน เร่งรัด ให้คำแนะนำ และติดตามความก้าวหน้า    

 L  ทส 0919.401/149
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นเวรตรวจควบคุมตามแผนป้องกันอัคคีภัย    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 6 กำลังแสดงหน้าที่ 7 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ