ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.102/6586
เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลร้อยละของบุคคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.25    

 L 

 L  ทส_091.505/6166
เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานกิจกรรมเเก้ไขปํญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส_0919.101/6123
เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.101/6423
แต่งตั้งข้าราชการ    

 L  ทส_0919.11/5718
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำเเหน่ง    

 L  ทส_0919.611/4754
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการเเละคณะทำงานโครงการกิจกรรมส่งสัตว์คืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์    

 L  ทส_0919.101/5583
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส_0919.101/5066
เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเเละมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙(อุ    

 L  ทส_0919.402
เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานกิจกรรมเเก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส_0919.611/1299
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมประสิทธิภาพเเละเทคนิคก    

 L  ทส_0919.608/4420
เรื่อง เเต่งตั้งนายทะเบียนผู้ช่วยนายทะเบียนเเละเจ้าหน้าที่นำสารข้อมูลข่าวสารลับเเละเเต่งตั้งคณะกรรมก    

 L  ทส_0919.101/4577
เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอุทยานเเห่ง    

 L  ทส_0919.101/5043
เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.8/4893
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการพิจราณาโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส_0919.505/4953
เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเเละคณะทำงานภายใต้ความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองพื้นที่อนุรั    

 L  ทส_0919.103/4523
เรื่อง การเเต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง    

 L  ทส_0906.507/7556
เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส_0919.202/4622
เรื่อง ขอส่งสำเนาสั่งคณะอนุกรรมขับเคลื่อนการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า    

 L  ทส_0919.202/4622
เรื่อง เเต่งตั้งนายทะเบียนของสำนักบริหารพื่นที่อนุกรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)    

 L  ทส_0919.202/4622
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น    

 L  ทส_0919.608/4195
ให้ราชการรักษาตำเเหน่ง

 L  ทส_0919.608/3848
เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างเครือข่ายการป้งกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ    

 L  ทส_0919.101/3693
เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.608/4195
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำเเหน่ง    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 6 กำลังแสดงหน้าที่ 7 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ