ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส0919.3/3168_
แต่งต้้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ Sustainable Management of Pea    

 L  ทส0919.5/3112_
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการจ่ายเงิน ตามแผนปฏิบัติการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะ    

 L  ทส_0919.6/2792
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการและจัดประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสัตว์ป    

 L  ทส0919.5/3041_
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการจ่ายเงิน ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิกำลังปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ    

 L  ทส0919.3/2812_
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนจัดการไฟป่าและหมอกควัน ระดับหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด จังหวั    

 L  ทส_0919.4/2987
การเตรียมดำเนินการโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ พรรษา มหาราชินี (ระยะที่ ๒) จังหวัดอำนาจจเริญ    

 L  ทส0919.1/2567_
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส0919.6/2545_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ    

 L  ทส_0919.5/2730
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส0919.4/2733_
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี    

 L  ทส_0919.1/2616
ให้ข้าราชการไปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.1/2615
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส0919.5/2795_
คำสั่งแต่ตั้ง คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลาดตระเวน ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูง ตา    

 L  ทส_0919.5/2879
ช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร    

 L  ทส0919.201/2814_
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริ    

 L  ทส0919.5/2905_
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง    

 L  ทส0919.4/2973_
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพ    

 L  ทส_0919.11/2872
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนประสานงานโครงการพระรา    

 L  ทส0919.7/2903_
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ    

 L  ทส0919.5/2959_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติฉลิมพระเกียรติไทยประจัน    

 L  ทส0919.1/2932
ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง 1. เรื่อง การดำเนินการจัดตั้งสวัดิการภายในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ ส    

 L  ทส0919.4/2963_
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการในความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์กิจกรรมงานบำร    

 L  ทส0901.4/2965_
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน    

 L  ทส0919.5/2960_
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้    

 L  ทส0919.1/2588_
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 66 กำลังแสดงหน้าที่ 67 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 68 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ