ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.11/8036
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.4/8276
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนใ    

 L  ทส 0919.4/5279
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์กิจกรรมจัดการชุมชุมในพื้    

 L  ทส 0919.7/8065
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปีงบประมาณ ๒    

 L  ทส 0919.5/8094
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.7/8014
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ และกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่    

 L  ทส 0919.4/7861
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์กิจกรรมจัดการชุมชนในพ    

 L  ทส 0919.4/7858
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมแนวกันไฟ    

 L  ทส 0919.7/7862
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.1/7882
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและนิเทศงานพัฒนาระบบบริหา    

 L  ทส 0919.4/7765
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้โดยการมีส่วนร่    

 L  ทส 0919.4/7748
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์กิจกรรมจัดการชุมชนในพ    

 L  ทส 0919.201/7663
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.201/7664
ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.3/7522
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.12/7700
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บัญชาการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์่า และพันธุ์พืช (War Room)    

 L  ทส 00919.3/7573
การจัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.201/7386
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพ    

 L  ทส 0919.1/7480
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส 0919.201/7389
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ    

 L  ทส 0919.8/7365
แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.    

 L  ทส 0919.4/7127
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกป่า (FPT) โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ    

 L  ทส 0919.1/7072
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.1/7059
มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 7/2556    

 L  ทส 0919.1/6924
ให้ข้าราชกาลไปปฏิบัติราชการ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 66 กำลังแสดงหน้าที่ 67 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 68 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ