ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.1/10540
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้ารชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (Und) และเจ้าหน้าที    

 L  ทส 0919.7/10474
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    

 L  ทส 0919.1/10512
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.1/10427
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ ประจำ    

 L  ทส 0919.12/10363
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรมทรัพยากรน้ำบาดาล    

 L  ทส 0919.1/10416
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.7/10315
แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินงาน กิจกรรมโครงการจัดการพื้นที่ตันน้ำในพื้นที่ลุ่ม    

 L  ทส 0919.1/10326
ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักปลัดกระทรวงฯ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ทส. 0207.3/ว 3091 ลว.27 พย.2557 เรื่อง    

 L  ทส 0919.1/10326
ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักปลัดกระทรวงฯ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ทส. 0207.3/ว 3091 ลว.27 พย.2557 เรื่อง    

 L  ทส 0919.1/10239
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ    

 L  ทส 0919.7/10200
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินงานกิจกรรมโครงการจัด    

 L  ทส 0919.6/10276
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตามโครงการปล่อยจระเข้คืนถิ่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม    

 L  ทส 0919.6/10152
แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดประชุมทวิภาคี ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑ ด้านความร่วมมือในการบังคั    

 L  ทส 0919.5/10201
ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติและหัวหน    

 L  ทส 0919.5/10089
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางและติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบในพื้    

 L  ทส 0919.4/10076
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า    

 L  ทส 0919.4/10080
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า    

 L  ทส 0919.4/10083
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า    

 L  ทส 0919.5/10209
แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดและค่าไม้พะยูงผิดกฎหมาย    

 L  ทส 0919.1/10241
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดอุทยานแห่งชาติ เพิ่มเติม    

 L  ทส 0919/10210
ให้ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดและค้าไ    

 L  ทส 0919.1/9827
โอนหน่วยงานภายในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.4/9737
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มมวลชน    

 L  ทส 0919.4/9737
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มมวลชน    

 L  ทส 0919.6/9730
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการสำนักงานประสานงานเครือข่ายการบังตับใช้กฏหมายเกี่ยวกับกสัตว์ป่าและพืชภูมิภ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 57 กำลังแสดงหน้าที่ 58 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 59 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ