ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.6/1562
ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1/1514
ขอความอุปถัมถ์การจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท ประจำปี๒๕๕๘    

 L  ทส 0919.5/1406
แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนข้อทเ็จจริง    

 L  ทส 0919.1/1453
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ปีงบ    

 L  ทส 0919.1/1380
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.6/1482
การรับแจ้งการครอบครองงาช้าง    

 L  ทส 0919.5/865
แก้ไขคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการและแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบเอกสารสิทธิและปราบปรามการบุกรุกยึดถือครองที    

 L  ทส 0919.5/1220
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเตรียมการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้าขึ้นเป็นจุดผ่านแดน    

 L  ทส 0919.1/1147
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส 0919.5/565
แก้ไขคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการและตั้งแต่คณะทำงานตรวจสอบเอกสารสิทธิและปราบปรามการบุกรุกยึดถือครองที่    

 L  ทส 0919.1/984
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้าง และตรวจสอบติดตามการจ้างเหมาบริการ (TOR)    

 L  ทส 0919.1/1026
แก้ไขประกาศและคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.5/1021
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการและคณะทำงานโครงการที่จะดำเนินงานในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออกภายใต้โครง    

 L  ทส 0919.4/1059
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติงานตรวจสอบที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุร    

 L  ทส 0919.5/1019
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออ    

 L  ทส 0919.6/832
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย    

 L  ทส 0919.1/961
แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดกรอบตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างป    

 L  ทส 0919.4/878
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.11/704
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่เพื่อปรับปรุงเส้นทางตรวจการในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม    

 L  ทส 0919.1/762
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาร    

 L  ทส 0919.6/720
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย    

 L  ทส 0919.1/714
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารพื้    

 L  ทส 0919.3/688
ให้ข้าราชการ ออกไปประสานการปฏิบัติตามแผนงาน เร่งรัด ให้คำแนะนำ และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน    

 L  ทส 0919.1/703
ให้ข้าราชการอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.7/693
การฝึกอบรมหลักสูตร "ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" ของส่วนจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 55 กำลังแสดงหน้าที่ 56 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 57 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ