ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0906.406/2819
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การรับรู้ระยะไกลและการใช้โปรแกร    

 L  ทส 0919.1/2763
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1/2791
ขอส่งสำนาหนังสือ    

 L  ทส 0919.1/2764
ให้ข้าราชการและพนักงานอยู่เวรยาม - ตรวจเวรยาม    

 L  ทส 0919.1/8
ส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส 0919.1/5
ส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส 0919.8/2655
การรับข้อเสนอโครงการประเมินผลการวิจัยของประทศ ประจำปีงบประมาณ 2558    

 L  ทส 0919.1/2678
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการถวายผ้ากฐินพราะราชทานประจำปีพุทธศักราช 2558    

 L  ทส 0919.1/2675
เปลี่ยนแปลงคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9    

 L  ทส 0919.4/2664
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)    

 L  ทส 0919.1/2424
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนงาน/เป้าหมายในการลดใช้พลังงานและผู้รับผิดชอบตามมาตรการประหยัดพลังงาน    

 L  ทส 0919.1/2473
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท    

 L  ทส 0919.1/2642
ย้ายข้าราชการ    

 L  ทส 0919.5/2546
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหัวหน้าชุดป้องกันรักษาป    

 L  ทส 0919.5/2617
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและติดตามการอนุญาติให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.8/2459
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิกอากาศ    

 L  ทส 0919.1/2517
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1/2496
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ และให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1/2442
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1/2443
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.1/2444
ขอส่งสำเนาหนังสือ คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คำสั่ง ที่ 42/2558 ลงวันที่ 1    

 L  ทส 0919.1/2398
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส 0919.1/2397
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.1/2250
แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่    

 L  ทส 0919.5/2005
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการส่วนอุทยานแห่งชาติ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 53 กำลังแสดงหน้าที่ 54 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 55 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ