ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.402/2342
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแบบมาตรฐานและแบบทั่วไปที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แล    

 L  ทส 0919.201/2395
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.608/1950
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.608/1951
แต่งตั้งคณะกรรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด    

 L  ทส 0919.608/1994
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/1813
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกร    

 L  ทส 0919.612/1772
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้กฎกระทรวงการขออนุญาตและการการอนุญาตให้นำเข้า ส่ง    

 L  ทส 0919.102/1744
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยกกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.501/1722
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (CATSPA)    

 L  ทส 0919.11/1654
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม - ป่าไม้ หนองเต่า ป้านโพนสิม แขวงสะหว    

 L  ทส 0919.609/1676
แต่งตั้งคระอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนระดับจังหวัด จังหวัอุบลราชธานี    

 L  ทส 0919.102/1707
การจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า    

 L  ทส 0919.103/1609
แต่งตั้งคระกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.404/1345
ให้ข้าราชไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/1444
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.103/1391
แต่งตั้งคระกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรัก    

 L  ทส 0919.202/1145
แผนการใช้อากาศยานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    

 L  ทส 0919.501/1267
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุประจำสำนักงานโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดก    

 L  ทส 0919.104/1306
แต่งตั้งนายทะเบียนเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด    

 L  ทส 0919.102/1340
เลื่อนช้าราชการ    

 L  ทส 0919.101/1333
แต่งตั้งผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.501/1341
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่ขอประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูผายา    

 L  ทส_0919.102/1092
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี    

 L  ทส 0919.608/1086
แต่งตั้งคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ประจำปร    

 L  ทส 0919.503/1126
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยาน    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 44 กำลังแสดงหน้าที่ 45 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 46 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ