ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.501/4912
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Eanger Day) สำนักบริห    

 L  ทส 0919.7/4799
ใฟ้ข้าราชหาร ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเ    

 L  ทส 0919.501/4812
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.501/4806
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจาการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง    

 L  ทส 0919.102/4827
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/4770
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และห้วหน้าหน่วยงาน ในสังกัดสำนักบริ    

 L  ทส 0919.101/4780
ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักบริหารงานกลาง 2 เรื่อง 1. เรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเ    

 L  ทส_0919.101/4789
ระบบการติดตามเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์    

 L  ทส 0919.102/4787
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดก    

 L  ทส 0919.102/4720
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรร์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งม    

 L  ทส 0919.501/4755
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/4785
แต่งตั้งคณณะทำงบานดูแลเกี่ยวกับบุคลากร ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    

 L  ทส 0919.402/4703
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขือ่นศรีนครินทร์    

 L  ทส 0919.402/4749
แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจ เก็บข้อมูลรายละเอียดอาคารสิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค    

 L  ทส 09193.102/4618
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส_0919.102/4619
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส 0919.608/4667
การกำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.102/4582
กำหนดกรอบตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำของหน่วยงานส    

 L  ทส 0919.102/4582
กำหนดกรอบตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำของหน่วยงานส

 L  ทส 0919.101/4519
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เพิ่มเติม    

 L  ทส 0919.501/4558
อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ลาออกจ    

 L  ทส 0919.10501/4547
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.102/4524
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/4524
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.403/4469
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานดูและบำรุงรักษาสวนป่า    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 41 กำลังแสดงหน้าที่ 42 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 43 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ