ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.101/3701
เรื่อง เเต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.101/3701
เรื่อง เเต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช    

 L  ทส_0919.102/3707
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูเเลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการป    

 L  ทส_0919.608/3858
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ    

 L  ทส_09193.706/4141
เรื่อง เเก้ไขคำสั่งเเต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำหน่วยอนุร    

 L 

 L  ทส_0919.501/4284
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการรับรองคณะเจ้าหน้าที่จากกรมบริการอุทยานแห่งชาติเกาหลี    

 L  ทส 0919.101/3401
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมอุ    

 L  ทส 0919.101/3401
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมอุ

 L  ทส_0919.609/3465
แต่งตั้งคระกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตวืป่าหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา    

 L  ทส 0919.609/3465
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรุกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งมราย จั งหวัดพะเยา

 L  ทส_0919.502/2659
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฎิบัติงานอุทยานแห่งชาติประจำปีงบป    

 L  ทส_0919.611/2703
คำสั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดประชุมระดับอาเซียน เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมา    

 L  ทส_0919.609/2677
แก้ไขคำสั่งจัดตั้งศูนย์ควบคุมมาตฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ    

 L  ทส_0919.613/2687
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาลิงที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแต่งตั้ง    

 L  ทส_0919.11/1654
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2    

 L  ทส_0919.608/2325
ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.102/2354
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท    

 L  ทส_0919.501/2374
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส_0919.609/2359
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการพัฒนาในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติด้านป่าไม้และสัตว์ป่า &    

 L  ทส_0919.501/2373
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส_0919.501/2445
ขอส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส_0919.501/2372
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส_0919.609/1567
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ    

 L  ทส_0919.101/2224
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราช อยู่เวร - อยู่ยามรักษาการณ์ และตรวจเวร ตรวจยามรักษาการณ์    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 3 กำลังแสดงหน้าที่ 4 จาก 81 หน้า หน้าถัดไป = 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ