ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.101/11755
ให้ข้าราชการไปปำฺบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/12347
กำหนดหน้าทื่แลแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส 0919.710/11977
แบ่งมอบภารกิจหน้าที่ส่วนอำนวยการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม จังหวัดอ    

 L  ทส 0919.101/12083
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แทนตำแหน่งที่ว่าง    

 L  ทส 0919.504/12131
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการออกตรวจ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ในสังสำนักบ    

 L  ทส 0919.101/12133
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการ และให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/12092
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประส่านงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการชี้แจงร่างระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่    

 L  ทส 0919.105/12136
แต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงานและประหยัดน้ำ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)และผู    

 L  ทส 0919.101/12089
แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.401/11981
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาย    

 L  ทส 0919.9/10840
แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินค่าเสียหายทางแพ่ง กรณีบุกรุก แผ้วถางยึดถือครอบครองพ    

 L  ทส 0919.105/10986
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2562    

 L  ทส 0919.101/10985
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/11447
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.102/11416
แนวทางจัดทำคำของบประมารและแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปประชุมตามแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วครา    

 L  ทส 0919.101/11432
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง    

 L  ทส 0919.402/11336
แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพิจาณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่    

 L  ทส 0919.101/11430
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ กรมแุทยานแห่งชาตอ สัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.610/ว 11411
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหนี่ยวดง)    

 L  ทส 0919.403/11314
แต่งตั้งคณะทำงานส่งมอบสวนป่า/โครงการ ที่มีรอายุ 10 ปี ที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.101/10759
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/11096
ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/10914
ขอส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส 0919.611/10818
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562    

 L  ทส 0919.101/10936
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 3 กำลังแสดงหน้าที่ 4 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ