ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.501/7056
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 L  ทส 0919.102/7122
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส 0919.102/7122
ขอส่งสำเนาหนังสือ

 L  ทส 0919.501/7125
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.501/7127
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.1501/7135
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า    

 L  ทส0919.501/7126
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/6955
การแต่งตั้งข้าราชการ    

 L  ทส 0919.102/6954
มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.502/6965
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ    

 L  ทส 0919.502/6965
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ

 L  ทส 0919.102/6904
แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.102/6920
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/6920
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาไปปฏิบัติราชการ

 L  ทส 0919.402/6900
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปรังวัดตรวจสอบแปลงที่ดินถือครอง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนยายน 2541 ใ    

 L  ทส 0919.102/6994
แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองตรวจสอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมษณ พ.ศ. 2560 - 2563)    

 L  ทส 0919.403/6919
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฎิบัติงาน    

 L  ทส 0919.104/6431
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2559    

 L  ทส 0919.104/6431
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2559

 L  ทส 0919.501/6930
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการโยกย้ายบุคคลากรในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.501/6930
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการโยกย้ายบุคคลากรในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ

 L  ทส 0919.104/6968
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปี 2559    

 L  ทส 0919.201/6807
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุดปฎิบัติการมวลชนสัมธ์    

 L  ทส 0919.609/6722
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่เขตรักษาพันธุืสัตว์ป่าหรือเขตห    

 L  ทส 0919.608/6732
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากเงินนอกงบ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 38 กำลังแสดงหน้าที่ 39 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 40 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ