ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.102/7498
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ

 L  ทส 0919.102/7438
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/7438
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 L  ทส 0919.402/7259
แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจสภสพพื้นที่เพื่อพิจารณาเพิ่มหพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ    

 L  ทส 0919.102/7500
ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง 1. ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/7438
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/7133
ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/7097
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/7060
ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 เรื่อง หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 0901.304/ว 20820 ,/    

 L  ทส 0919.102/7059
ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.102/7059
ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการไปปฎิบัติราชการ

 L  ทส 0919.102/7054
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/7055
ให้ข้าราชการักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.501/7056
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.501/7056
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 L  ทส 0919.102/7122
ขอส่งสำเนาหนังสือ    

 L  ทส 0919.102/7122
ขอส่งสำเนาหนังสือ

 L  ทส 0919.501/7125
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.501/7127
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.1501/7135
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า    

 L  ทส0919.501/7126
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/6955
การแต่งตั้งข้าราชการ    

 L  ทส 0919.102/6954
มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.502/6965
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ    

 L  ทส 0919.502/6965
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 37 กำลังแสดงหน้าที่ 38 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 39 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ