ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.608/13550
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฏหมายในประเทศไทย    

 L  ทส_0919.608/13684
การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของอนุรักษ์สัตว์ป่า    

 L  ทส_0919.11/13479
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการสนับสนุนภารกิจของอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์วัตว์ป่าในพื้นที่สำนัก    

 L  ทส_0919.101/13490
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.101/13562
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส_0919.101/13504
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในสังก    

 L  ทส_0919.503/13466
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการให้มีกิจกรรมก่อส    

 L  ทส_0919.611/193337
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ การติดตามละมั่งหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่เขตรักาาพันธุ์สัต    

 L  ทส 0919.611/13281
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายตรวจการค้างาช้าง    

 L  ทส 0919.404/13341
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส 0919.102/13287
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภายในสำนักงานผู้ตรวจราขการกรม    

 L  ทส 0919.13276
กำหนดหน้สาที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิชาการ    

 L  ทส 0919.8/13277
ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/13247
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส 0919.101/12536
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.10501/12454
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/12478
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/12314
มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/12348
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.1501/1200
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/11651
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.402/11548
แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที    

 L  ทส 0919.402/11553
แต่งตั้งผูเแทนภาคประชาชนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที    

 L  ทส 0919.402/11506
แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเพื่อรวมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่    

 L  ทส 0919.101/11785
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 2 กำลังแสดงหน้าที่ 3 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ