ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.501/4894
แต่งตั้งที่ปรุกษาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดครงการศึกษาผลกระทบชุมชน ภายหลังการก่อสร้างเส้นทาง 304 ผ่าน    

 L  ทส 0919.101/4838
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าสายสะพาย    

 L  ทส_ 0919.101/4845
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรร์ชั้นต่ำกว่าสะพาย    

 L  ทส 0919.7/4694
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส 0919.7/4694
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส_0919.501/4313
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส_0919.101/4246
แจ้งตำแหน่งว่างของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่    

 L  ทส_0919.501/4312
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส_0919.101/4509
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.503/4532
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการให้มีสิ่งก่อสร้างและกิจกรรมอื่    

 L  ทส_0919.202/4344
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า    

 L  ทส_0919.101/4395
ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง    

 L  ทส_0919.101/25
ให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ระดับ    

 L  ทส_0919.501/4312
ให้ช้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส_0919.101/4246
แจ้งตำแหน่งว่างของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่    

 L  ทส_0919.501/4313
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/4144
เลื่อนข้าราชการ    

 L  ทส 0919.401/4207
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.101/4129
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.101/4097
ย้ายข้าราชการ    

 L  ทส 0919.101/4067
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 270/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื    

 L  ทส 0919.101/3468
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560    

 L  ทส 0919.1501/3393
แต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจทางสื่อประชาสัมพันธ์และโซเซียลมีเดียของสำนักบริหารพื้นที่อนุรั    

 L  ทส 0919.101/3418
เลื่อนข้าราชการ    

 L  ทส 0919.8/3552
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 29 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ