ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.609/15351
แต่งตั้งคณะกรรมการและชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.401/15274
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพํมนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใ    

 L  ทส 0919.201/15222
ให้ข้าราชการออกไปประสานการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบ เร่งรัด ให้คำแนะนำ และติดตาม    

 L  ทส 0919.202/14824
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด    

 L  ทส 0919.202/14824
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด    

 L  ทส 0919.101/14342
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/15160
ชอย้ายไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/15111
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์    

 L  ทส 0919.101/15113
ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.711/14904
แต่งตั้งคระทำงานดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแผกเพิ่อการอนุรักษ์ดิน    

 L  ทส 0919.711/14903
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนุรักษ์ต้    

 L  ทส 0919.711/15018
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนด้านการส    

 L  ทส_0919.709/14158
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานส่วนกลสงส    

 L  ทส_0919.611/14543
แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินโครงการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักบริหารพื้นที่อนุรั    

 L  ทส_091.1501/14484
โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐    

 L  ทส_0919.502/14671
แต่งตั้งคระกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดกา    

 L  ทส_0919.502/14555
แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเปิดตัวโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพ่ือความสุขของคนไทย"    

 L  ทส_0919.11/14479
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้    

 L  ทส_0919.101/14549
แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่จะขอรับการจัดสรรทุนศึกาาและทุนฝึกอบรมในต่างประเทศ และแต่งตั้งคณะ    

 L  ทส_0919.17/30
จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลุ่มพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรราการ (พนมดงรัก ห้วยศาลา ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ) และมอบ    

 L  ทส_0919.502/14177
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส_0919.501/14313
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.101/14307
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_0919.502/14279
ให้ข้าราชการและพนักงานไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส_09114.201/14268
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 22 กำลังแสดงหน้าที่ 23 จาก 85 หน้า หน้าถัดไป = 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ