ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.101/12089
แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 L  ทส 0919.401/11981
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาย    

 L  ทส 0919.9/10840
แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินค่าเสียหายทางแพ่ง กรณีบุกรุก แผ้วถางยึดถือครอบครองพ    

 L  ทส 0919.105/10986
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2562    

 L  ทส 0919.101/10985
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/11447
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.102/11416
แนวทางจัดทำคำของบประมารและแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปประชุมตามแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วครา    

 L  ทส 0919.101/11432
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง    

 L  ทส 0919.402/11336
แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพิจาณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่    

 L  ทส 0919.101/11430
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ กรมแุทยานแห่งชาตอ สัตว์ป่า    

 L  ทส 0919.610/ว 11411
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหนี่ยวดง)    

 L  ทส 0919.403/11314
แต่งตั้งคณะทำงานส่งมอบสวนป่า/โครงการ ที่มีรอายุ 10 ปี ที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.101/10759
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/11096
ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/10914
ขอส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส 0919.611/10818
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562    

 L  ทส 0919.101/10936
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/10743
ให้โดนข้าราชการพลเรือนสามัญ    

 L  ทส 0919.101/10504
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/10364
เลื่อนข้าราชการ    

 L  ทส 0919.403/10361
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน    

 L 

 L  ทส 0919.101/9377
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/9234
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.8/9159
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการกำหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆเพื่อกำหนดเป็    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 1 กำลังแสดงหน้าที่ 2 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ