ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.710/5452
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ คณะทำงานนวัคกรรมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่    

 L  ทส 0919.102/5511
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/5472
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอุทยานแ    

 L  ทส 0919.402/5697
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์    

 L  ทส 0919.402/4976
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ (การตรวจสอบพิสูจน์การคอบครองพื    

 L  ทส 0919.11/5132
แต่งตั้งคณะทำงานจัดร่างแผนแม่บทการสนองงานพระราชดำริ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

 L  ทส 0919.102/5067
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.8/4365
จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคแล    

 L  ทส 0919.102/4592
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริ    

 L  ทส 0919.201/4748
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.201/4748
จัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

 L  ทส 0919.501/4638
ขอส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส 0919.503/4368
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ    

 L  ทส 0919.201/4527
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.102/3980
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง    

 L  ทส 0919.7/3917
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นนำ    

 L  ทส 0919.402/3783
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่าอ    

 L  ทส 0919.608/1025
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์    

 L  ทส 0919.1501/3650
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานภายใต้ความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการกลุ่มป่าพื้นที่มรดกโลกท    

 L  ทส 0919.609/3828
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์    

 L  ทส 0919.202/3945
แก้ไขเปลียนแปลงรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสารงานการบิน ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที    

 L  ทส 0919.104/4236
แต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงานและประหยัดน้ำ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชะานีและผู้    

 L  ทส 0919.502/4189
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานภายใต้ความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่ค้มครองและ    

 L  ทส 0919.613/2886
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อ    

 L  ทส 0919.610/2885
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอนุมัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ สำนักบร    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 15 กำลังแสดงหน้าที่ 16 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 17 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ