ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส 0919.613/1473
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อ    

 L  ทส 0919.101/1429
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี    

 L  ทส 0919.608/1294
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินตราสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)    

 L  ทส 0919.101/13052
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านการท่องเที่ยวชุมชน    

 L  ทส 0919.101/1309
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/1742
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และมอบอำนาจในการดำเนินการต    

 L  ทส 0919.610/1776
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันต    

 L  ทส 0919.501/1586
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรรีรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ถฉ 8156 กรุงเทพมหานคร เกิ    

 L  ทส 0919.101/1602
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในการพิจารณาเสนอของราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพ    

 L  ทส 0919.711/1589
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ    

 L  ทส 0919.101/1782
เลื่อนข้าราชการ    

 L  ทส 0919.101/1784
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิาจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่ง    

 L  ทส 0919.101/1781
แต่งคตั้งคระกรรมการประกวดราคาจ้างจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปีงบประมาณ    

 L  ทส 0919.609/1591
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาช้างป่ากวนประชาชน จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาช้างป่ารบกวนประช    

 L  ทส 0919.7/1737
แต่งตั้่งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือก โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2561    

 L  ทส 0919.101/1996
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน    

 L  ทส 0919.101/2306
กำหนดหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบของส่วนอำนวยการ    

 L  ทส 0919.101/2304
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ประจำหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9    

 L  ทส_0919.101/2378
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561    

 L  ทส 0919.402/2159
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปติดตามผลการปฏิบัติงานและประสานงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปีงบประมาณ    

 L  ทส 0919.101/2092
การแต่งตั้งข้าราชการ    

 L  ทส 0919.613/2080
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ส    

 L  ทส 0919.502/2030
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือหพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)    

 L  ทส 0919.101/2096
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.101/1248
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 13 กำลังแสดงหน้าที่ 14 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ