ค้นหา.::.ที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ 
 
 
หนังสือที่ เรื่อง I ไฟล์เอกสารส่ง

 L  ทส_0919.101/13767
สำเนาหนังสือ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ

 L  ทส 0919.102/17778
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ออกไปประสานการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบเร่งรัด ให้คำแนะนำแล    

 L  ทส 0919.709/13827
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานส่วนกลางส    

 L  ทส 0919.501/13746
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าส    

 L  ทส 0919.7/13410
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการต้นน้ำในสังกัด สำนักบริหารพื้น    

 L  ทส 099.7/13410
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยจัดการต้นน้ำในสังกัด สำนักบริหารพื้น    

 L  ทส 0919.402/13268
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ    

 L  ทส 0919.7/13246
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในของส่วนจัดการต้นน้ำ    

 L  ทส_0919.501/13276
ขอส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส 0919.314/13331
แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันสถาน    

 L  ทส 0919.501/13145
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ    

 L  ทส 0919.501/13146
ขอส่งสำเนาคำสั่ง    

 L  ทส 0919.101/13141
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562    

 L  ทส 0919.101/13153
แต่งตั้งข้าราชการ

 L  ทส 0919.503/12999
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการพัฒนาระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ในอุทยานแห่งชาติและการซื้อบัตรล่ว    

 L  ทส 0919.610/12993
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ผู้ล่าขนาดให่ญ และคณะอนุกรรมการพิจารณาทบ    

 L  ทส 0919.11/12883
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลและใช้ประโยชน์เรือนที่ประทับ โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี    

 L  ทส 0919.611/12850
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดงาน "วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2561"    

 L  ทส 0919.105/13095
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office )    

 L  ทส 0919.402/12819
แต่งตั้งคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ จังหวัดศรีสะเกษ    

 L  ทส 0919.402/12809
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการประกาศจัดตั้งหรือผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่น    

 L  ทส 0919.403/12350
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน    

 L  ทส 0919.201/12598
ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ออกไปประสานการปฏิบัติตามแผนงาน เร่งรัด ให้คำแนะนำ ติดตามความก้าวหน้ากา    

 L  ทส 0919.11/12577
แต่งตั้งคณะทำงานจัดแสดงแบบจำลองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ชื่องาน "อุ่นไอรัก คลายควา    

 L  ทส 0919.101/12661
ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ    

- หนังสือไม่มีไฟล์เอกสารแนบ   - หนังสือที่มีไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 84 หน้า หน้าถัดไป = 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  Untitled Document

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทรศัพท์   045 - 311677 , 045 - 281400 Fax : 045 - 311682 - 3
E-mail Address : paro9@dnp.go.th


0^_^0 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: 07-2003

ผู้ดูแลระบบ